info@noelcollection.com


Autoři kolekcí

Licenční oprávnění k užití autorských návrhů (designu) skleněných vánočních ozdob jsme získali od:

Martina Němcová – designer vánočních ozdob

Jarmila Mucha Plocková – vnučka Alfonse Muchy

Milada Myslbeková – pravnučka Josefa Václava Myslbeka

Ke svým návrhům každý z našich autorů přináší svůj rodinný vánoční příběh. Dozvíte se například, jaký největší vánoční dárek pod stromeček dostal Alfons Mucha, co přivedlo Martinu Němcovou k navrhování vánočních ozdob nebo jaké byly Vánoce u Myslbeků.